Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Всі новини Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз: підсумки наукової та міжнародної діяльності за 2017 рік
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Статистика відвідувань


72.5%Ukraine Ukraine
4.6%United States United States
4.5%Kuwait Kuwait
3.2%United Kingdom United Kingdom
2.7%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
2.1%France France
1.4%Poland Poland
1%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 487
Вчора: 1252
Цього тижня: 1739
Минулого тижня: 8438
Цього місяця: 21062
Минулого місяця: 20153
Всього: 1384937


Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз: підсумки наукової та міжнародної діяльності за 2017 рік

Одним із складових діяльності кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України інституту є наукова та міжнародна діяльність.

Науково-педагогічного склад кафедри постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації та розширенням методології й інструментарію наукових досліджень; активно залучає курсантів, студентів, слухачів і здобувачів освітнього ступеня «магістр» до наукового пошуку. Також працівники кафедри постійно співпрацюють із кафедрами та науковими підрозділами закордонних навчальних закладів – партнерів інституту.

Наукова діяльність кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз здійснюється за такими напрямками: виконання кафедральних наукових тем; публікація наукових видань (посібників, монографій, статей); апробація результатів наукових досліджень на наукових конференціях різного рівня; підготовка наукових кадрів; залучення до наукової роботи курсантів, слухачів та здобувачів освітнього ступеня «магістр».

Публікаційна активність науково-педагогічного складу кафедри. Для забезпечення навчальною й навчально-методичною літературою курсантів, слухачів і здобувачів освітнього ступеня «магістр», які вивчають дисципліни та курси, закріплені за кафедрою, науково-педагогічні працівники кафедри розробляють, публікують та активну впроваджують підручники, монографії, навчальні посібники. Так, зокрема, у грудні 2017 року вченою радою інституту рекомендовано до друку підручник «Кримінальне право (Загальна частина)» (Є.С. Назимко, А.О. Данилевський, Ю.О. Данилевська, А.С. Політова, С.В. Лосич та ін./ За заг. ред. д.ю.н., професора В.М. Бесчастного). Окрім того, протягом року працівники кафедри опублікували 75 наукових робіт.

Організація та участь науково-педагогічного складу кафедри у наукових заходах. Протягом 2017 року кафедрою організовано та проведено три Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (13 квітня), «Актуальні питання кримінального права та процесу» (16 червня), «Актуальні питання досудового розслідування» (27 жовтня).

На наукових заходах розглядались: актуальні питання криміналістики; використання спеціальних знань у боротьбі зі злочинністю; вплив сучасного політико-правового процесу на розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність; теоретико-прикладні проблеми загальної та особливої частин кримінального права України; проблемно-дискусійні питання досудового і судового провадження у кримінальному процесі.

Працівники кафедри брали участь у 70 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, засіданнях за круглим столом, семінарах. Серед них, зокрема, доцент кафедри Анна Політова брала участь у міжнародних наукових конференціях «International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in east Europe: experience of Poland and Ukraine» («Розвиток правового регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та України», 27-28 січня 2017 року, Республіка Польща); «Вогнище сепаратизму та його вплив на міжнародний тероризм» (16 березня 2017 року, Республіка Молдова); «Актуальні питання сучасної юридичної науки: теорія, практика, методика» (19 травня 2017 року, Республіка Білорусь); «Проблеми і перспективи удосконалення законодавства та правозастосовчої практики органів внутрішніх справ» (30 вересня 2017 року, Республіка Казахстан; «Актуальні проблеми кримінологічного дослідження регіональної злочинності» (20 жовтня 2017 року, Азербайджанська Республіка).

Доцент кафедри Андрій Данилевський брав участь у міжнародних науково-практичних конференціях «Актуальні питання сучасної юридичної науки: теорія, практика, методика» (19 травня 2017 року, Республіка Білорусь) і «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства Республіки Казахстан на сучасному етапі: питання теорії та практики» (16 вересня 2017року, Республіка Казахстан).

Захист дисертаційних досліджень. Одним із важливих показників наукової роботи кафедри є підготовка дисертаційних досліджень. У 2017 році професор кафедри Тимур Лоскутов захистив дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Предмет правового регулювання у кримінальному процесі».

Також слід відзначити, що професор кафедри Анатолій Волобуєв є головою спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України, професор кафедри Олексій Одерій – заступником голови, а завідувач кафедри Олена Волобуєва та професор Тимур Лоскутов – членами цієї спеціалізованої вченої ради.

Організація науково-дослідної роботи курсантів, слухачів та здобувачів освітнього ступеня «магістр». Працівники кафедри беруть активну участь у набутті курсантами інституту вмінь та навичок проведення наукових досліджень. Яскравим прикладом цього є підготовка курсантами, студентами інституту під науковим керівництвом працівників кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз інституту наукових робіт для участі у науково-практичних конференціях. Лише протягом 2017 року понад 30 курсантів, слухачів та здобувачів освітнього ступеня «магістр» брали участь у наукових заходах, присвячених проблемам кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, які проводилися не тільки в Донецькому юридичному інституті, а й в інших навчальних закладах.

Міжнародне співробітництво. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють міжнародну співпрацю з колегами, які представляють навчальні заклади Республік Білорусі та Таджикистану. Так, зокрема, завдяки дружнім зв’язкам доцента кафедри Анни Політової електронна бібліотека кафедри поповнилася навчальними та науковими виданнями колег із Академії МВС Республіки Таджикистан та Могильовського інституту МВС Республіки Білорусь. Також на її прохання щодо поповнення бібліотечного фонду інституту відкликнувся колеги і Словаччини – президент Європейського інституту безперервної освіти, директор Європейської агенції Східноєвропейського розвитку пан Йозеф Затько (Словаччина).

Але на досягнутому працівники кафедри не планують зупинятися. У 2018 році науково-педагогічний склад кафедри планує підвищити показники наукової роботи. Адже у їх планах підготовка двох підручників з криміналістики та кримінального процесу, монографії, науково-практичних рекомендацій, публікація наукових статей, участь у наукових заходах, а також організація та проведення трьох наукових конференцій і регіонального круглого столу.

 

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз

факультету підготовки фахівців для підрозділів

Національної поліції України

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Телефони гарячої лінії МОН України:
Вступ
044 287 89 29
0 800 50 44 25
Вища освіта
044 481 32 67
044 481 32 63

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval