Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Всі новини Підсумки роботи кафедри господарсько-правових дисциплін за 2017 рік
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Статистика відвідувань


72.5%Ukraine Ukraine
4.6%United States United States
4.5%Kuwait Kuwait
3.2%United Kingdom United Kingdom
2.7%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
2.1%France France
1.4%Poland Poland
1%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 486
Вчора: 1252
Цього тижня: 1738
Минулого тижня: 8438
Цього місяця: 21061
Минулого місяця: 20153
Всього: 1384936


Підсумки роботи кафедри господарсько-правових дисциплін за 2017 рік

Ефективна робота будь-якої установи, підприємства, організації знаходиться в прямій залежності від зацікавленості кожного співробітника своєю справою, яку він робить задля досягнення загальної мети відповідного закладу. Не є виключенням і Донецький юридичний інститут МВС України. Враховуючи, що головними завданнями інституту є: провадження на високому рівні освітньої діяльності, провадження наукової діяльності, участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та само організовуватися в сучасних умовах, поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян, налагодження міжнародних зв’язків та проведення міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури та ін. перед кожним з працівників інституту постають доволі суттєві зобов’язання з виконання цих завдань.

Кафедра господарсько-правових дисциплін як один із структурних підрозділів Юридичного факультету Донецького юридичного інституту МВС України виконує завдання з реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; формування в майбутнього фахівця професійної компетентності, громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина; розробки і впровадження нових форм, методів і технологій навчання; організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти через систему індивідуальних занять і консультацій; організації взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовки та видання наукової та навчально-методичної літератури; проведення профорієнтаційної роботи та участь у профорієнтаційних заходах інституту та ін.

Протягом 2017 року визначені завдання виконувалися з урахуванням специфіки роботи навчального закладу, викликаної переміщенням до м. Кривий Ріг, необхідності подальшого відновлення матеріально-технічного стану та кадрового потенціалу, а також з урахуванням початку повноцінної роботи вишу у м. Маріуполь Донецької області.

За 2017 рік суттєво зміцнився науково-педагогічний потенціал кафедри, що дозволило кафедрі за кількістю докторів наук, які мають вчене звання «професор» зайняти перше місце в інституті. Так склад кафедри поповнили доктор юридичних наук, професор Деревянко Богдан Володимирович, доктор юридичних наук, професор Ніколенко Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор Філіпенко Тетяна Вячеславівна.

Серед основних освітніх здобутків кафедри є забезпечення успішного випуску магістрів господарсько-цивільної спеціалізації у лютому 2017 року, випуск спеціалістів господарсько-цивільної спеціалізації у травні 2017 року, участь представників кафедри у державних екзаменаційних комісіях та приймальній комісії.

Для організації наукової роботи студентів за напрямом підготовки «Право», з метою залучення обдарованої студентської молоді до науково-дослідної роботи у галузі правових наук, на кафедрі господарсько-правових дисциплін юридичного факультету функціонує науково-дослідний гурток. Основні завдання гуртка – це дослідження актуальних правових питань діяльності підприємств, установ та організацій, сприяння участі студентами у наукових конференціях, публікації тез доповідей та наукових статей, розвиток особистості студентів як дослідників шляхом підвищення їх наукової активності. На сьогоднішній день учасниками наукового гуртка на постійній основі є студенти денної форми навчання: другого, третього та четвертого курсів, а також магістри першого та другого курсів.

Серед визначних наукових заходів кафедри слід відзначити проведення спільно з іншими кафедрами інституту Всеукраїнської науково-практичної конференції «Юриспруденція та наукові товариства у ВНЗ – шлях формування правника», присвяченої дню заснування ДЮІ МВС України 28 квітня 2017 року, Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжгаулзеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права» 28 вересня 2017 року та Судових дебатів: порівняльний аналіз цивільного та господарського процесів – 21 квітня 2017 року. Також кафедрою господарсько-правових дисциплін проведено роботу щодо включення ДЮІ МВС України до системи «Бібліометрика української науки», що сприяє можливостям розширення наукових зв’язків з іншими вишами та науковцями, поширенню відомостей про діяльність Донецького юридичного інституту серед широкого кола осіб.

Ще один із напрямів роботи кафедри, який дозволяє залучати до лав інституту студентів, курсантів, магістрантів, слухачів та аспірантів – це здійснення належної профорієнтаційної роботи. Систематичне здійснення профорієнтаційних заходів серед різних верств населення дозволяє наголосити, що на сучасному етапі розвитку нашої країни – в умовах побудови правової держави та докорінних змін у суспільстві потреба у високопрофесійних юристах як ніколи на часі. Основа профорієнтаційної роботи кафедри – проведення зустрічей із учнями випускних класів, на яких розповідається про переваги роботи юристом, правоохоронцем та про історію нашого навчального закладу, умови вступу та навчання, матеріально-технічну базу інституту. Для майбутніх абітурієнтів працівники кафедри проводили вікторини, надавали відомості стосовно особливостей відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб, наголошували на важливості високого рівня правосвідомості кожного окремого громадянина для побудови ефективної держави. Під час проведення днів відкритих дверей, які проводяться в стінах вишу, працівники кафедри всім зацікавленим особам надавали інформаційні матеріали інституту, повідомляли про роботу кафедри та напрями підготування майбутніх юристів, які здійснюються кафедрою, пояснюється за яких умов студенти, слухачі або їх батьки, які офіційно працюють, можуть повернути собі частину коштів, витрачених на здобування вищої освіти. Не менш важливою є профорієнтаційна робота серед працівників державних та недержавних підприємств, установ, організацій та правоохоронних органів. Так, науково-педагогічний склад кафедри здійснює відповідну роботу з розповсюдження інформації про інститут серед працівників судів, відділів юстиції, виконавчих служб, виконавчих комітетів, фіскальних служб, пенсійних фондів, нотаріусів, прокуратур, відділів поліції, юридичних фірм тощо. Причому така робота працівниками кафедри здійснюється і далеко за межами м. Кривий Ріг. Так, в містах Луганської області розміщувалися профорієнтаційні інформаційні бігборди, співробітники кафедри здійснювали виїзди з проведенням профорієнтаційних заходів до багатьох міст різних областей.

Науково-педагогічний склад кафедри приймав активну участь і у загальноміських заходах з нагоди Дня Конституції, Дня металурга та гірника, Дня вишиванки, Дня прапора та незалежності та ін. Не залишалася осторонь уваги працівників кафедри і благодійна діяльність, яка полягала у наповненні книжкового фонду бібліотеки, у зборі грошових коштів на потреби окремих осіб, що потрапили у скрутне становище тощо.

Слід відзначити, що така ефективна діяльність є результатом злагодженої роботи колективу кафедри, дієвої взаємодії з іншими підрозділами інституту та підтримки з боку керівництва. Приємним є той факт, що активна діяльність працівників кафедри не залишалася поза увагою керівництва вишу та адміністрації міста і неодноразово відзначалася подяками з їх боку.

На 2018 рік перед кафедрою господарсько-правових дисциплін стоїть багато амбітних завдань, які дозволяє ставити впевненість у подальшому розвитку інституту. Серед основних завдань слід виділити налагодження наукових зв’язків з іншими навчальними закладами, відкриття нової наукової спеціальності, впровадження інноваційних методик у навчальний процес та ін.

Діяльність Донецького юридичного інституту МВС України – яскравий приклад того, як багато можна зробити, якщо організаторський талант керівництва і професійне позиціонування в системі освітніх послуг помножити на бажання працювати заради виховання поколінь добропорядних правоохоронців і висококваліфікованих юристів та забезпечення академічної мобільності та свободи.

Вітаємо всіх зі святами та бажаємо легкого та невідворотного виконання поставлених завдань!

Кафедра господарсько-правових дисциплін

ДЮІ МВС України

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Телефони гарячої лінії МОН України:
Вступ
044 287 89 29
0 800 50 44 25
Вища освіта
044 481 32 67
044 481 32 63

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval