Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Всі новини Наукова діяльність кафедри іноземних мов Донецького юридичного інституту МВС України протягом 2017 року.
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Статистика відвідувань


72.5%Ukraine Ukraine
4.6%United States United States
4.5%Kuwait Kuwait
3.2%United Kingdom United Kingdom
2.7%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
2.1%France France
1.4%Poland Poland
1%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 482
Вчора: 1252
Цього тижня: 1734
Минулого тижня: 8438
Цього місяця: 21057
Минулого місяця: 20153
Всього: 1384932


Наукова діяльність кафедри іноземних мов Донецького юридичного інституту МВС України протягом 2017 року.

Наукова діяльність кафедри іноземних мов Донецького юридичного інституту МВС України є інтегральним процесом дослідження актуальних питань лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Наукові доробки викладачів знаходять своє відбиття у доповідях на щорічних науково-методичних семінарах кафедри, всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах та симпозіумах; публікаціях у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном. Зазначені заходи дозволяють забезпечити підвищення професійного рівня науково-викладацького складу кафедри та сприяють обміну науковим досвідом. Окрім того, отримані результати наукових студій використовуються у навчальному процесі з метою покращення ефективності вивчення курсантами, студентами та магістрантами іноземної мови. Здійснюється активна підготовка курсантів, студентів та магістрантів до участі у наукових заходах.

Протягом 2017 року науково-педагогічних колектив кафедри підготував, видав та впровадив у навчальний процес 2 навчальні посібники та науково-практичні рекомендації:

1) Crimes and punishment  Навчальний посібник для курсантів та студентів / І.С. Лопатинська, О.І. Мамонова./ Донецький юридичний інститут МВС України.- Житомир:Вид. О.О.Євенок, 2017. – 72 с. Навчальний посібник розрахований для курсантів та студентів ІІ курсу. Посібник складено з метою розширення, поглиблення та закріплення знань з фахової лексики англійської мови з опорою на правничі тексти, які супроводжуються вправами та завданнями на розуміння змісту текстів. Навчальне видання містить словник професійної термінології. Навчальний матеріал посібника побудований так, щоб курсанти та студенти використовували його, як під час аудиторних занять, так і під час самостійного опрацювання розмовних тем для розвитку усного мовлення.

2). Організована злочинність: навчальний посібник з німецької мови для курсантів 2 курсу/ Укладач Баланаєва О.В. –ДЮІ МВС України.- Житомир: Вид.О.О. Євенок, 2017. – 44 с. Навчальний посібник з німецької мови є призначеним для курсантів 2 курсу. Посібник складений з урахуванням навчальної програми з курсу «Німецька мова» з профільною орієнтацією «Право». Навчальний посібник складається з двох розділів і тлумачного словника. Кожний розділ містить навчальні тексти та комплекс завдань на закріплення лексики.

3). Соціально-психологічна адаптація курсантів першого курсу у вищому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання [науково-практичні рекомендації] / укладач  І. С. Лопатинська. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017 – 68 с. Науково-практичні рекомендації містять поради викладачам загального і спеціального призначення для курсантів-першокурсників, які навчаються в Донецькому юридичному інституті МВС України, а також матеріали пізнавального характеру (тренінги), завдання та вправи. Науково-практичні рекомендації розраховані для курсантів-першокурсників вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, для батьків і близьких родичів абітурієнтів.

Науково-педагогічних склад кафедри постійно висвітлює свої наукові доробки у фахових статтях та наукових виданнях. Так, завідувач кафедри іноземних мов кандидат філологічних наук Баланаєва Оксана Василівна опублікувала фахову статтю у фаховому науково-виробничому журналі «Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки»  № 4 (2017), Запоріжжя на тему: «Восстановление смысловых основ юридических терминов».

Доцент кафедри іноземних мов кандидат педагогічних наук Лопатинська Ірина Сергіївна опублікувала свої наукові дослідження у двох фахових виданнях у Правовому часописі Донбасу №2 (60), 2017, на тему: «Модель підготовки викладачів ВНЗ до створення емоційно сприятливого середовища у студентському колективі». А також у Науковому часописі НПУ ім. М.П. Драгоманова № 29 (39), висвітливши дослідження, на тему: «Емоційні конфлікти у системі взаємин «викладач-студент» та шляхи їх подолання».

Доцент кафедри кандидат педагогічних наук Мамонова Олена Іванівна також має фахову публікацію у Київському науково-педагогічному віснику №12 (12), 2017 на тему: «Деякі особливості професійно спрямованого навчання української та англійської мов курсантів юридичного ВНЗ МВС України».

Співробітники кафедри постійно беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях загальна кількість, протягом 2017 року, становить 18 конференцій. Зокрема, завідувач кафедри іноземних мов кандидат філологічних наук Баланаєва Оксана Василівна взяла участь у 13-й Європейській конференції з мови, літератури та лінгвістики (м. Відень). («О смысловых основах терминов немецкой юридической терминологии». The Thirteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (November 23, 2016)), у міжнародній науково-практичній конференції м. Люблін, Республіка Польща (28-29 квітня 2017)  («Відновлення смислових основ термінів німецької юридичної термінології».) та у Всеукраїнській науковій конференції («Гиперо-гипонимические отношения как признак системности в языке права»).

Доцент кафедри кандидат педагогічних наук Мамонова Олена Іванівна взяла участь міжнародній конференції із доповіддю «Контекстне навчання як перспективний засіб підвищення якості освіти» (міжнародна науково-практична конференція (м. Сладковічево, Словацька Республіка 10–11 березня 2017 р)).  Також  доцент Мамонова О.І. брала участь у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення (27 квітня 2017 року)» з матеріалами на тему: «Contextual education in the aspect of modern professionals training» та у Всеукраїнській науковій конференції Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття з матеріалами на тему: «Значення філологічних курсів в системі підготовки професійних кадрів.

Доцент кафедри кандидат філологічних наук Живіцька Інна Андріївна взяла участь у Всеукраїнській науковій конференції з матеріалами на тему: «Узаємозв’язок мови і культури у відображенні національного світосприйняття».

Доцент кафедри кандидат педагогічних наук Лопатинська Ірина  Сергіївна взяла участь у понад 10 міжнародних та всеукраїнських конференціях за різними тематичними напрямами, а саме: «Умови ефективності соціально-психологічної адаптації  курсантів до навчання у ВНЗ зі специфічними умовами  навчання» (Харків, 7 квіт. 2017 р.); «Психолого-педагогічні умови створення емоційно сприятливого середовища в студентському колективі (Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. ); «Методика вивчення соціально-психологічної адаптації курсантів першого курсу ВНЗ зі специфічними умовами навчання» (м. Кривий Ріг, 10 лютого 2017 року); «Особливості тьюторського супроводу студентів юридичного факультету» ( VI Міжнародна науково-практична конференція «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток» м. Одеса 24-25 березня, 2017р); «Ефективність педагогічної взаємодії та співпраці  у системі взаємин «викладач - студентський колектив»  (міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 26-27 квітня 2017 р.); «Комунікативні особливості інструктора під час підготовки водія-жінки до керування транспортним засобом» (м. Кривий Ріг, 11 травня 2017 року); «Emotionally supportive environment is a ground for students’ creativity» (міжнродн. науково-практ.конф. м. Київ, 3 червня 2017  р.); «Needs in English listening and speaking skills for future police officers» (ІV Всеукраїнська наук.-теорет. конф. (Київ, 14 квіт. 2016 р.); «Сущность социально-психологической адаптации курсантов в вузах со специфическими условиями обучения» (Алматинская академия МВД Республики Казахстан 02 июня 2017 года); «Факторы, воздействующие на эмоционально благоприятную среду в студенческом коллективе» (Міжнародна науково-методична конференція (Академія МВС Республіки Білорусь) вересень 2017);  «Налагодження емоційно сприятливих взаємин співробітників патрульної поліції з громадянами» (ХІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 року).

Окрім науково – дослідної роботи викладацького складу кафедри іноземних мов, відбувається постійна робота над підготовкою курсантів, студентів та магістрантів до участі у науково-практичних конференціях та круглих столах іноземною мовою.  Адже інтенсивне реформування освіти зобов’язує кожного випускника вищого навчального закладу бути не тільки першокласним фахівцем з профілюючої спеціальності, а й опанувати хоча б одну із запропонованих програмою іноземних мов.

Так,  у 2017 році   курсант А.  Маловічко взяв участь у  у конференції Правозахисна та правоохоронна діяльність: європейський досвід та українські реалії. Legal and law enforcement activity: European xperience and Ukrainian reality. Rechts-und Rechtspflegetätigkeit: Europäische Erfahrung und Ukrainische Realität. L’activite du droit et de la loi: l’experience Europeenne et les actualities Ukrainiennes: тези доповідей та повідомлень здобувачів вищої освіти (іноземними мовами)  з темою доповіді «Ausbildung zum mittleren Dienst bei der Polizei in Deutschland» (  консультант з мови  - О.В. Баланаєва).   Магістрант А. Ковальов Discrimination against indigenous peoples in today’s Russian-Ukrainian military conflict in the Crimea ( консультант з мови  -  О.І. Мамонова) та  студент С. Барган з доповіддю на тему «Protecting refugee children»  взяли участь у конференції «Правозахисна та правоохоронна діяльність: європейський досвід та українські реалії. Legal and law enforcement activity: European xperience and Ukrainian reality. Rechts-und Rechtspflegetätigkeit: Europäische Erfahrung und Ukrainische Realität. L’activite du droit et de la loi: l’experience Europeenne et les actualities Ukrainiennes: тези доповідей та повідомлень здобувачів вищої освіти (іноземними мовами).

Курсант М. Менегатті взяв участь у Міжнародному круглому столі з доповіддю  «Possibilities of mass media in human trafficking crime prevention» ( консультант з мови -  І.С. Лопатинська). Та студентка А. Власенко взяла участь у роботі круглого столу  «Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху» з доповіддю на тему: «Попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму»( консультант - І.С. Лопатинська)

Євроінтеграція ставить нові вимоги до кваліфікованих фахівців, насамперед – володіння академічним писемним мовленням (написання анотацій, тез, статей англійською мовою), щодо недавно стало одним із  критеріїв якісної підготовки випускників вищого навчального закладу. Саме тому, для залучення курсантів до активної науково-дослідної роботи при кафедрі функціонує наукова секція «Наукова стаття іноземною мовою». Для продуктивної роботи наукової секції  на засіданні кафедри обрано та затверджено керівника секції (доцент кафедри канд.пед.н. Лопатинська І.С.), уточнено тематику занять секції, графік проведення занять та список учасників секції (Аксьонов Андрій,  Больба Анастасія, Кириленко Яна, Клименко Валерія, Ковальов Максим, Ковшик Владислав, Котенко Вікторія, Кущова Анастасія, Рижакова Дарія, Сорокіна Марина, Тараканова Дарія, Твердохліб Владислав, Трандафілова Світлана, Фільченко Дмитро, Чевічалова Дарія, Чередюк,  Щур, Шпак). Викладачі кафедри проводять щомісячно заняття та знайомлять учасників секції з особливостями анотування наукових статей англійською мовою, визначення ключових поняття до наукових статей та сучасними вимогами до структури наукових статей англійською мовою.

Продовженням  активної наукової діяльності кафедри іноземних мов  за участі курсантів, студентів та магістрантів є запланована, на 2018 рік організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної  курсантської (студентської) інтернет-конференції іноземними мовами «Правоохоронні органи на захисті правопорядку та конституційних свобод». «Law enforcement agencies: the defence of public order and constitutional freedoms». «Rechtspflegeorgane: die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und der Menschenrechte».

Результати наукової діяльності кафедри іноземних мов передбачали визначення кафедрального дослідження, як «Контекстне навчання іноземній мові майбутніх юристів та правоохоронців»,  форму реалізації якого  вбачаємо у наукових статтях науково-педагогічного складу кафедри та матеріалах конференції викладачів, курсантів, студентів та магістрантів.

Кафедра іноземних мов

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Телефони гарячої лінії МОН України:
Вступ
044 287 89 29
0 800 50 44 25
Вища освіта
044 481 32 67
044 481 32 63

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval