“Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – цейогомова,

отаживасхованкалюдського духу, йогобагатаскарбниця,

в яку народ складає і своєдавнєжиття, і своїсподіванки, розум, досвід, почування.”

ПанасМирний

Мова – найбільший скарб будь-якого народу. Тисячоліттями, віками, роками плекалаїї земля предків, передавала з покоління в покоління, вкладаючидедалібільшенародну душу і водночасформуючиїї. Досвідлюдстваупродовжтисячолітьпереконливо доводить, щозанепадмови – цезникненнянації. Якщо ж мовастаєнеобхідною і вживаєтьсянасампереднаціональноюелітою – сильною і високорозвиненоюстаєнація і держава.

День українськоїписемності та мови – державне свято, якещорокувідзначається в Україні9 листопада. Встановленевонобуло 9 листопада 1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про День українськоїписемності та мови» на підтримку «ініціативигромадськихорганізацій та з урахуваннямважливоїроліукраїнськоїмови в консолідаціїукраїнського суспільства».

 

Старшокласники шкіл міст Бахмута та Констянтиновки завітали на  День відкритих дверей до курсантів ДЮІ, які навчаються базі Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» 1

За православним календарем — це день вшануванняпам’яті преподобного Нестора-літописця — письменника-агіографа, основоположника давньоруськоїісторіографії, першогоісторикаКиївськоїРусі, мислителя, вченого, ченцяКиєво-Печерськогомонастиря. Дослідникивважають, що Нестор Літописець став прабатькомукраїнськоїписемноїмови. Існуютьверсії, щораніше на територіїУкраїнизастосовуваликількавидівписемності, деякі з них використовувалигрецькуабеткуаболатиницю. Сучаснийалфавітукраїнськоїмовиздебільшогоскладається з аналогівгрецькихлітер і декількохслов’янськихзнаків, однакраніше, крімкирилиці, використовувалася так звана глаголиця.

У 1989 роціВерховна Рада УРСР надалаукраїнськіймові статусу державної. Вона також є рідноюмовоюукраїнців, якіпроживають за межами України: в Росії, Білорусі, Казахстані, Польщі, Словаччині, Румунії, Канаді, США, Австралії та іншихкраїнах. Українськоюмовоюрозмовляютьмайже 45 мільйонів людей і вона належить до найпоширенішихмовсвіту.

Українськамова – невід'ємнийдержавницький атрибут, щозберігаєсвоюісторичнуспадкоємністьвіддавньокиївськоїдоби. Як мованайчисленнішого, найстаршого, автохтонного і титульного етносу,українськамова,відповідно до загальноприйнятоїсвітової практики,виконуєфункціюєдиноїдержавноїмови в Україні. Статус українськоїмови як державноїзакріплений у статті 10 КонституціїУкраїни.

Державністьукраїнськоїмови є уособленнямукраїнськоїдержави, гарантієюзбереженнянаціональноїідентичностіукраїнськогоетносу і державноїєдностіУкраїни, головним стимулом консолідаціїукраїнськогосуспільства на всійтериторіїУкраїни і формуваннясучасноїукраїнськоїполітичноїнації. Зогляду на це,українськанація і держава маютьзабезпечувативідродження і захистукраїнськоїмови, якіснурозбудовуукраїнськогомовного простору.

Державний статус українськоїмовиозначаєїїобов'язковезастосування на всійтериторіїУкраїни при здійсненніповноважень органами державноївлади та органами місцевогосамоврядування (моваактів, діловодства, документаціїтощо), а також в іншихвизначених законом публічних сферах суспільногожиття, зокрема, у роботідержавних і комунальнихнавчальнихзакладів, сферіобслуговування, культурі, засобахмасовоїінформаціїтощо.

Традиційно, в День українськоїписемності та мовипокладаютьквіти до пам’ятникаНесторові-літописцю, відзначаютьнайкращихпопуляризаторівукраїнського слова, заохочуютьвидавництва, яківипускаютьлітературуукраїнськоюмовою, проводятьрегіональнітематичніконкурси тощо.

Групазв’язків з громадськістю ДЮІ
(за матеріаламиелектронних ЗМІ)

Real time web analytics, Heat map tracking