Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Всі новини Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України долучився до поповнення фонду бібліотеки вишу-переселенця
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Новини за календарем
Про інститут
Статистика відвідувань


74.9%Ukraine Ukraine
5%Kuwait Kuwait
3.4%United States United States
3%United Kingdom United Kingdom
2.6%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
1.5%France France
1.5%Poland Poland
0.9%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 10
Вчора: 357
Минулого тижня: 3304
Цього місяця: 12258
Минулого місяця: 14707
Всього: 1249985


Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України долучився до поповнення фонду бібліотеки вишу-переселенця

Одним із основних завдань Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України є організація освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання.

За ініціативи директора Департаменту полковника поліції Доскевича Геннадія Олександровича було порушено питання серед співробітників щодо поповнення фонду загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту МВС України навчальною та науковою літературою.

Доля вишу-переселенця не залишається поза увагою керівної ланки Міністерства внутрішніх справ.

Переймається проблемами нашого навчального закладу й заступник начальника відділу моніторингу управління моніторингу та інформаційно-аналітичної роботи Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України Погребняк Ірина Григорівна. Саме Ірина Григорівна координувала збір літератури, яка дуже необхідна нашому навчальному закладу для забезпечення освітнього процесу. 124 примірника сучасної літератури юридичного спрямування – такий внесок колективу Департаменту в створення бібліотеки вишу-переселенця зі специфічними умовами навчання.

Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України долучився до поповнення фонду бібліотеки вишу-переселенця

Фундаментальна робота представлена «Вибраними працями з кримінального права» Олександра Олександровича Дудорова. Майже 1000 сторінок книги становлять собою збірку вибраних праць (наукових статей, авторефератів дисертацій, рецензій тощо), присвячених різним проблемам Загальної та Особливої частин кримінального права. Зміст пропонованої збірки не лише засвідчує різнобічність наукових інтересів автора, який послідовно сповідує принцип «бути широко відомим у колі вузьких фахівців», а й дозволяє простежити цілком природну еволюцію поглядів дослідника з окремих кримінально-правових проблем.

Василь Іванович Франчук – доктор економічних наук, професор – автор підручника «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності». Навчальний матеріал з питань економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності викладено з урахуванням інноваційних досягнень наукової думки, синтезу науки й практики. Це сприяє формуванню комплексних знань і вмінь з питань забезпечення безпеки підприємств різних організаційних форм.

Відповідно до навчальної програми дисципліни «Цивільний процес України» розроблено підручник за редакцією Кучера Віталія Орестовича – кандидата юридичних наук, доцента, начальника кафедри цивільного права та процесу Львівського державного університету внутрішніх справ.

У роботі викладено сутність основних інститутів цивільного процесуального права; зауважено на позовне, наказне та окреме провадження.

Стане у нагоді здобувачам вищої освіти коментар до кримінального законодавства та практики його застосування кандидата юридичних наук, доцента Письменського Євгена Олександровича «Звільнення від покарання та його відбування».

У коментарі розглядаються законодавчі, теоретичні та практичні питання звільнення від покарання та його відбування. Дається загальна характеристика цього кримінально-правового інституту, здійснюється його порівняння зі звільненням від кримінальної відповідальності, докладно аналізується кожен з видів звільнення від покарання та його відбування.

Авторським колективом на чолі з кандидатом юридичних наук, професором Ковалівим Мирославом Володимировичем у 2016 році вийшов друком навчальний посібник «Судові та правоохоронні органи України». У посібнику наведено структуру органів судової влади і тих органів держави, що провадять правоохоронну діяльність, принципи її організації, завдання і мету діяльності, історію їх становлення та розвитку, координацію діяльності правоохоронних органів та взаємодію між ними й іншими державними органами і недержавними організаціями.

Дослідження науковців у галузі транспортного права розкрито у посібнику «Адміністративно-правове забезпечення діяльності транспорту України» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Остапенка Олексія Івановича. У роботі розкриваються історія становлення та розвитку транспорту, основні організаційно-правові засади діяльності органів транспорту та органів внутрішніх справ, їх права та обов’язки, принципи, завдання, функції, форми і методи. Висвітлюються стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення на транспорті та в галузі шляхового господарства України та заходи профілактики правопорушень.

У монографії Кириченко Ганни Володимирівни «Запобігання контрабанді наркотичних засобів» у рамках кримінологічного дослідження розглядаються теоретичні і методологічні засади запобігання контрабанді наркотичних засобів, їх еволюція становлення та розвитку, кримінально-правова характеристика та зарубіжний досвід запобігання контрабанді наркотичних речовин. Визначено стан і тенденції, причини та умови вчинення контрабанди наркотичних засобів, надана характеристика особи, яка вчинила контрабанду наркотичних засобів.

У третьому виданні навчального посібника «Господарське право України. Загальна частина», автором якого виступає Смолин Григорій Васильович, враховано не лише новели Господарського кодексу України, а й нові нормативно-правові акти та численні зміни поточного законодавства щодо забезпечення реформування змісту і форми господарських відносин в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи. Розглянуті джерела, поняття, предмет, принципи і методи господарського права, організаційно-правові форми суб’єктів господарювання. Висвітлені особливості господарських зобов’язань і договорів, господарсько-правової відповідальності та класифікація господарсько-правових санкцій.

Відділ господарського права у фонді бібліотеки нашого навчального закладу поповнив також навчальний посібник авторства Тісунової Вікторії Миколаївни та Бондарчук Аліни Вікторівни «Господарське право». Посібник містить тези лекцій, плани семінарів, задачі до кожної теми курсу, методичні вказівки й рекомендації для самостійної підготовки, пошукові завдання, питання для підготовки до іспиту, рекомендовану літературу, web-адреси юридичних сайтів та багато іншої корисної інформації.

Навчальний посібник «Сімейне право України» за загальною редакцією кандидата юридичних наук, доцента Курило Тетяни Василівни висвітлює суть основних інститутів сімейного права, значну увагу зосереджено на правовому інституті шлюбу, дослідженні правового режиму майна подружжя, усиновлення дітей, правовідносин між батьками та дітьми щодо аліментних зобов’язань.

З метою надання допомоги студентам вищих навчальних закладів юридичного профілю у підготовці до практичних занять та іспиту з трудового права видано посібник «Трудове право (поняття, схеми, таблиці)», авторами якого є кандидат юридичних наук, доцент Павлів-Самоїл Надія Петрівна, Адам Володимир Михайлович та Годяк Андрій Іванович.

«Кваліфікація повторності злочинів» - монографія Наталії Ігорівни Устрицької, де авторка розкриває зміст та обсяг поняття повторності злочинів, розглядає регламентацію повторності злочинів у Кримінальному кодексі України та врахування її в правозастосовній діяльності.

Не менш цікавим є видання «Літопис охорони культурної спадщини в Україні 1945-1991 років (за матеріалами Донецької та Луганської областей)» - монографія Принь Олександра, присвячена комплексному дослідженню історичного процесу становлення та розвитку державної системи охорони культурної спадщини в Україні 1945-1991 років за матеріалами Донецької та Луганської областей. Здобутки наукового дослідження можуть бути використані в практичній діяльності правоохоронців.

Фахові періодичні видання, серед яких багаті зібрання Вісників, доповнили і збагатили фонд періодичних видань нашої бібліотеки.

Кожен бажаючий може ознайомитися з подарованою літературою. Запрошуємо до читальної зали бібліотеки інституту, де розміщена книжкова виставка, на якій представлена література від Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України.

Колектив загальної бібліотеки інституту

 
Онлайн реєстрація для вступників освітнього ступеня "магістр"
mag
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
Вiдвiдувачу
Корисні посилання
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval