29 травня 2019 року відбудеться чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України

До порядку денного включено такі основні питання:

  1. Про стан діяльності та перспективи розвитку факультету № 4 відповідно до вимог МОН, МВС України щодо забезпечення якісного освітнього процесу, дотримання службової та транспортної дисципліни, антикорупційного законодавства відповідно до вимог Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».
  2. Діяльність Донецького юридичного інституту з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: стан роботи та напрямки подальшого розвитку.
  3. Про заходи з підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів інституту щодо попередження корупційних правопорушень та службових зловживань.
  4. Про планування навчального процесу на 2019/20 навчальний рік та напрямки удосконалення його навчально-методичного забезпечення.
  5. Про стан виконання Плану основних заходів Донецького юридичного інституту на 2018/19 навчальний рік.
  6. Про результати діяльності та перспективи розвитку факультету № 3 відповідно до вимог МОН, МВС України щодо забезпечення якісного навчально-виховного процесу, дотримання службової, транспортної дисципліни та антикорупційного законодавства з урахуванням виконання рішення засідання Вченої ради інституту від 24.04.2019 (протокол № 9) питання 3.
  7. Стратегія розвитку матеріально-технічної бази інституту у м. Кривому Розі та м. Маріуполі, як складової освітньо-виховного процесу відповідно до Концепції Міністерства внутрішніх справ України.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті Позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

Real time web analytics, Heat map tracking